Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie

Kinder- en jeugdtherapie is een creatieve en speelse vorm van oplossingsgerichte psychotherapie. De therapie is bedoeld voor kinderen/jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Met of zonder aanwijsbare reden kunnen kinderen/jongeren slecht in hun vel zitten. Door hun gedrag laten ze merken dat het niet goed gaat; dat ze emotioneel vastlopen.

Te denken valt aan angstige, onzekere, boze, drukke, hooggevoelige, verdrietige, teruggetrokken kinderen/jongeren. Maar ook kinderen/jongeren met faalangst, angststoornissen, een laag zelfbeeld, traumatische ervaringen, gedragsproblemen en slaapproblemen.

In de therapie staat het kind/de jongere centraal. Spelenderwijs gaan we op zoek naar de oorzaak achter het probleem. Hierbij is het belangrijk dat het kind/de jongere gebruik leert maken van zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden, en van hieruit zelf de oplossingsrichting aandraagt.